Du är välkommen med
din bokning  på!
070-7367276 
Reservation för ändringar av priser och behandlingar. 

Utebliven tid

Jag vill gärna förtydliga och understryka att vid avbokning senare än 24 timmar innan bokad tid debiteras med halva priset av ordinarepriset, detta då jag har en lång väntelista på vissa av våra behandlingar och vill därför få möjligheten att tillmötesgå alla våra kunder med eventuella önskemål om tider.